Ana Sayfa
Bölüm
Amaç ve Hedefler

Amaç ve Hedefler

Mekatronik Mühendisliği Bölümünün Amaçları;
 
Sakarya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mezunları;

1.Mekatronik mühendisliği konularında sanayi ve endüstride; araştırma-geliştirme (AR-GE), ürün geliştirme (ÜR-GE), tasarım, üretim, test, bakım, sistem entegrasyonu ve mühendislik yönetimi alanlarında bireysel olarak ve/veya takım içinde görev alırlar,

2.Mesleki kariyer gelişimlerine akademik, sürekli eğitim programlarıyla ve/veya yaşam boyu öğrenme anlayışıyla devam ederler,

3.Disiplinlerarası alanlarda, kendi önderliğinde veya ortaklıklar içinde girişimlerde bulunurlar,

4.Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek üretilen bilgiyi, beceri ile bütünleştirerek toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürürler,

5.Çağdaş bir eğitim kültürüne sahip olarak çevreye duyarlı ve toplumsal değerlere saygılı olurlar.

 

Mekatronik Mühendisliği Bölümünün hedefi;

Kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürerek Mekatronik bilimini üretici ve sürükleyici bir güç haline getirmek, sorunlara karşı duyarlı olmak ve çözümlere katılmak, küresel alandaki gelişmeleri izlemek, rekabet cesaretine sahip mühendisleri yetiştirmek için sürekli yenilenme ve gelişme bilinciyle çalışmak.