STAJ

Mühendislik eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturan staj süresince yapılacak pratik çalışma oldukça önemlidir. Bu aşamada mühendis adayının derslerde gördüğü bilgi ve becerileri pratik çalışmayla pekiştirmesi beklenmektedir. Alanı ile ilgili işletmeleri yerinde tanıyarak, bu işletmelerde bizzat çalışarak ve gözlem yaparak yeni kazanımlar edinilmesi beklenmektedir. Staj esnasında öğrenci henüz bilgi sahibi olmadığı birtakım derslerle ilgili konularla karşılaşabilir. Burada da gerekli araştırmaları yaparak gerekli bilginin elde edilmesi ve alacak olduğu derse ilişkin ön bilgi elde etme imkanı bulacağı görülecektir.

Mekatronik Müdendisliği bölümünde yapılan stajlar 3 grupta toplanmaktadır ve toplamda 72 gün staj yapılması zorunludur.

1 - 12 Günlük zorunlu yaz stajıdır. 1.sınıfın sonunda bu stajın tamamlanması gerekmektedir. Aksi takdirde öğrenci diğer stajlarına başlayamaz. 

2 -  Atölye Stajı en az 30 en fazla 40 iş gününden oluşmaktadır. Geri kalan kısmı ise İşletme Stajı olarak yapılmaktadır. 

Staj ile ilgili ayrıntılı bilgi için staj yönergesi staja başlamadan önce okunmalıdır. Öğrencilerimiz şu ana kadar yapmış oldukları stajlar hakkındaki bilgiye buradan ulaşabilirler.

STAJ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Not: Öğrenciler sınıflarına göre değil üniversiteye giriş yılına göre sınıflandırılmıştır. Yıllara ait bilgilere excel dosyası içerindeki sekmelerden ulaşılabilir. 

Staj Başvuru Evrakları: 

Taahütname için tıklayınız
Staj kabul formu için tıklayınız. 
Staj sicil fişi için tıklayınız. 
Teknoloji Fakültesi staj yönergesi için tıklayınız
Mekatronik Mühendisliği staj uygulama esasları için tıklayınız.
Örnek staj dosyası için tıklayınız.
Örnek 12 günlük staj dosyası için tıklayınız.
Staj defteri için tıklayınız.
Staj zamanı yurtta kalacak öğrenciler için dilekçe örneği tıklayınız
Öğrenci tanıtım formu için tıklayınız.

Örnek işletme staj dosyası için tıklayınız.

İşyeri tanıtım formu için tıklayınız.

Staj defteri hazırlama kılavuzu için tıklayınız.


DENEY FÖYLERİ 

Elektronik Deney Föyleri 
Deney föyleri için tıklayınız.

Makina Deney Föyleri 
Deney föyleri için tıklayınız

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR
*Staja başlamadan önce taahhütname, öğrenci belgesi ve kimlik fotokopisi, staj sicil fişi ve 2 adet staj kabul formu edinilmelidir. Belgeler yukarıdaki linklerden indirilebilir.
*Staj yapılacak iş yerinde en az bir adet alan ile ilgili mühendis olması gerekmektedir.
*Stajın mesleki bilgi ve tecrübeye katkı sağlaması için staj esnasında mesleğe uygun çalışmaların yapılması gerekmektedir.
*Staj bitiminde staj sicil fişi iş yeri tarafından doldurulup bölüme gönderilebilir veya mühürlü bir zarf içerisinde öğrenci tarafından bölüme getirilebilir.*Staj defteri ciltlettirilerek teslim edilmelidir.