Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 2
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 43 367
2. Öğretim Öğrencisi 25 344
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 68 711
Genel Toplam 779