Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 3
Yardımcı Doçent 3
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 45 382
2. Öğretim Öğrencisi 26 362
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 71 744
Genel Toplam 815