Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 2
Yardımcı Doçent 3
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 44 369
2. Öğretim Öğrencisi 25 347
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 69 716
Genel Toplam 785